Terug naar archief overzicht

Een kind ontwikkelt zich door te spelen.

Van ieder stukje speelgoed leert een kind wel iets. Wat spelend geleerd wordt, is vaak niet te voorspellen. Geen kind speelt om zich te ontwikkelen, maar omdat het leuk is om te spelen. Wanneer speelgoed wordt gegeven met de vooropgezette bedoeling hier iets van te leren, is het geen speelgoed meer, maar een leermiddel waarbij niet het spel maar de prestatie het belangrijkste is. Bij ontwikkelingsmateriaal, speelleermateriaal hoort een methodiek; een door volwassenen bedachte manier om een doel te bereiken.

Het aanbieden van speelgoed gaat van makkelijk naar moeilijk: van alertheid tot concentratie. Oplettendheid is belangrijk om bewust te horen, te zien, te voelen, te proeven of te ruiken. Oplettendheid prikkelt de opmerkingsgave en leidt tot concentratie. Concentratie houdt de aandacht vast.
We gaan van grove naar fijne bewegingen. Kruipen leidt bijvoorbeeld tot het ontdekken van de omgeving, contact met andere mensen, taal, sociale vaardigheden. Veel speelleermateriaal is gericht op fijne handbewegingen, lichamelijk evenwicht en oog-handcoördinatie. De vormenpuzzel, babylaptop, rijgsoldaatjes zijn hiervan een voorbeeld. Een ander voorbeeld: door op de afbeelding van een dier te drukken, gaat het dier een geluid maken.
Sorteren is nauw verbonden met wat we ons kunnen herinneren. Dezelfde afbeeldingen zoeken bij een lotto- of dominospel kunnen kinderen al op de peuterleeftijd. Combineren leert het kind als peuter door te kijken wat bij wat hoort, bijvoorbeeld fietsband hoort bij fiets.
Tellen geeft inzicht in hoeveelheden door ze te benoemen. Sorteren leidt tot benoemen, daarna volgt tellen. Cijfers en letters zijn symbolen. Ze staan voor afspraken waar kinderen zich in hun omgeving aan moeten leren houden. De cijferpuzzel, het spel cijfers en getallen, ABC-spel, alfabetboek, ik leer lezen, rekenen en muziek zijn uitermate geschikt om kinderen spelenderwijs te helpen bij hun ontwikkeling.
Dit speelgoed kun je lenen bij speel-o-theek ’t TREINTJE. De vrijwillige medewerksters geven je graag informatie en helpen graag bij het kiezen van speelgoed.
De collectie van zintuiglijk- fijne motoriek bestaat voor 0 tot 2 jaar uit 54 stuks, 2-4 jaar 21 stuks, 4 tot 6 jaar 50 stuks, 6 tot 8 jaar 12 stuks en voor 8 tot 12 jaar 3 stuks. Verder kun je kiezen uit bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, fantasiemateriaal, een grote collectie gezelschapsspellen, puzzels en Oud-Hollandse Spelen.
Ook leent de speel-o-theek Oud-Hollandse spelen uit die gebruikt kunnen worden bij buurtfeestjes, familiefeestjes en dergelijke.
De (vrijwillige) medewerksters helpen je graag bij het uitkiezen van het speelgoed.
Wil je tevoren informatie? Neem dan contact op met het secretariaat: tel. 223529 of via e-mail: treintje@kpnmail.nl. Tijdens de openingsuren zijn we bereikbaar via tel. 06-20827533
Al het speelgoed vind je ook op de Facebookpagina.

01-10-2017


Vrijwilligers

Misschien heeft u er wel eens over nagedacht om ons team te komen versterken.
De speel-o-theek kan ook uw hulp heel goed gebruiken.
Iedereen is welkom.

Goedkoop

Behoedt u voor een miskoop. Leen eerst bij de speel-o-theek.

We houden de kosten laag

Voor een kleine vergoeding leent u al veel speelgoed bij de speel-o-theek.
Afkopen van de deze kosten kan ook. Zie hiervoor onze abonnementen.