Terug naar archief overzicht

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Tilburg en omstreken start met een nieuwe vorm van sponsoring: de Rabobank
Clubkas Campagne. De speel-o-theek heeft zich hiervoor aangemeld.
De basisgedachte van de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van Rabobank Tilburg
en omstreken inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank.
Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Leden van de bank kunnen hun stem uitbrengen op de verenigingen of stichtingen die zij een
warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Het is dan ook in het belang van de
clubs om zoveel mogelijk stemmen te werven. De stemperiode vindt plaats van 2 oktober tot
en met 14 oktober 2018.
Rabobank Tilburg en omstreken stelt € 200.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor de club. Al onze leden vanaf 18 jaar
(op 1 september 2018) mogen vijf stemmen uitbrengen via de stemmodule van de
Rabobank Clubkas Campagne. Dat betekent dat de waarde van de stem achteraf wordt
bepaald, op basis van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. U mag 2 stemmen uitbrengen
per organisatie, in totaal 5 punten: 2-2-1. Alleen bij het totale aantal van 5 is uw stem geldig.
De speel-o-theek heeft als doel:
Aanschaf van themaboxen voor gebruik op scholen, bij hulpverlening en door ouders.
Gedacht wordt aan hulp bij ziekenhuisopname kinderen, rouwverwerking e.d. en ook
leuke boxen voor verjaardagsfeestjes, ridderattributen enzovoorts.
Heeft u een rekening bij de Rabobank en bent u ook lid? Wilt u uw stem uitbrengen op de
speel-o-theek en vraag familie/vrienden en kennissen dit ook te doen.
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerksters
speel-o-theek ’t TREINTJE

13-09-2018


Vrijwilligers

Misschien heeft u er wel eens over nagedacht om ons team te komen versterken.
De speel-o-theek kan ook uw hulp heel goed gebruiken.
Iedereen is welkom.

Goedkoop

Behoedt u voor een miskoop. Leen eerst bij de speel-o-theek.

We houden de kosten laag

Voor een kleine vergoeding leent u al veel speelgoed bij de speel-o-theek.
Afkopen van de deze kosten kan ook. Zie hiervoor onze abonnementen.